Tuesday, April 21, 2009

Tirsdagsmusikk 10

Dette har jeg altså hørt mye på de siste dagene (takk Anette!). Janine Henkes er perfekt her. / This is what I've been listening to lately. Janine Henkes is so flawless in this.

No comments: